Trading Plan Update 11-15 January 2016

คำเตือน : หุ้นทั้งหมดที่นำมาทำ Trading Plan นั้น เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิกเท่านั้น
มิได้มีเจตนาส่งเสริม เชียร์ หรือ สั่งให้สมาชิกทุกท่านตัดสินใจซื้อตามแต่ประการใด
การกระทำทั้งหมดถือว่าสมาชิกศึกษา ไตร่ตรอง และตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง ทั้งสิ้น
ขออภัยเนื้อหานี้เฉพาะสมาชิก Investmentory On Demand เท่านั้น
Log In Register
Posted in Trading Plan.